MEGA HYDRATE® Dr. Patrick Flanagan’s 60 capsules

MEGA HYDRATE® Dr. Patrick Flanagan’s 60 capsules

Megahydrát se bez pochyby řadí mezi TOP produkty, se kterými jsem se běhěm praxe alternativní medicíny setkal !!! 

Pomáhá dodat červeným krvinkám záporné vodíkové ionty H-, o které krvinky přišly při nevhodném životním stylu nebo při aplikování různých látek nepatřících přímo do krve. Takto na sebe slepené krvinky se znovu začnou, díky dopnění záporných iontů,  od sebe odpuzovat, krev začne opět proudit i do vlásečnic, kam se shluky krvinek nemohou dostat a dodat do tkání a orgánů tak potřebný kyslík. 

Osobně odzkoušeno. Jedná se o největší vynález Dr. Patricka Flanagana, na kterém pracoval přes 30 let.

Souhrnný dokument o megahydrátu, včetně odkazů na studie naleznete ZDE 

Funguje ještě mnohem komplexněji a účinněji, než voda nasycená molekulárním vodíkem ( i když ta je také úžasná a ionty vodíku tam vznikají jinou reakcí) . Pravděpodobně se jedná o nejsilnější antioxidant na světě. Naměřil jsem hodnoty ORP -845mV a přes 10ppm záporně nabitých vodíkových iontů (H-)

Užívání :

Vysypte 1 tobolku do 1-2 dcl vody, počkejte 2-3 minuty a vypijte. Pokud tobolku přímo spolknete, zapijte alespoň 1,5 - 2 dcl vody, aby se moh v žaludku při chemické reakci vodík uvolnit. 

Užívejte 2x denně (např. ráno a odpoledne) Pokud užijete večer, můžete mít problémy s usnutím. To je dáno zvýšením produkce energie ATP.

Sportovci:  Užít 1 dávku před výkonem pro více energie a lepší hydrataci, a jednu dávku po výkonu pro urychlení regenerace

Složení: Směs hydridů oxidu křemičitého s citrátem draselným, oxidem křemičitým, uhličitanem draselným, kyselinou olejovou a zápornými ionty vodíku

Oficiální weby https://phisciences.com/ , https://coolesttechever.com/

Základem všech obou produktů MegaHydrate a Crystal Energy, je patentovaný oxid křemičitý Microclusters® Dr. Flanagana, který poskytuje řadu funkcí, jako je zvýšená hydratace, zvýšený zeta potenciál buněk čistit krev, alkalizovat krev a detoxikovat.

Výhody oxidu křemičitého Microclusters® jsou zvýšená energie, přispívá k posílení imunitního systému.

Po vyvinutí mikroclusterů oxidu křemičitého, Dr. Flanagan™ našel způsob, jak zachytit aktivní vodík (nebo záporně ionizovaný vodík) uvnitř oxidu křemičitého. Toto se nazývá hydrid křemičitý. Hydrid křemičitý poskytuje výhody aktivního vodíku Microclusters® PLUS z čistého oxidu křemičitého. Díky aktivnímu vodíku je nyní oxid křemičitý nejsilnějším známým antioxidantem. Výhody silných antioxidantů jsou značné.

1 890 
(75.60 €)
Produkt je dočasně nedostupný.
new Patrick Flanagan
1 890 out of stock
BALENÍ:
60 tobolek
DOSTUPNOST:
NENÍ SKLADEM
VÝROBCE:
Patrick Flanagan

Jak Megahydrát funguje

Megahydrát (prodávaný také jako mikrohydrin, ale MegaHydrát má o 50 % více mikroklastrů, což umožňuje větší hydrataci) je silný antioxidant a poskytuje celému tělu nezbytnou hydrataci pro optimální zdraví a pohodu.

VYZKOUŠEJTE MEGAHYDRÁT A ZAŽIJTE, JAK UNGUJE SKUTEČNÁ HYDRATACE.

Dramatické průlomy v překonávání nemocí jsou publikovány v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech jako výsledek hnutí Hydratace. Zároveň tisíce Vědců a Lékařů po celém světě, jako je doktor F. Batmanghelidg (také doktor F. Batmanghelidj), hlásají populární recept na zdraví: "Nepřehánějte to s léky, HYDRATUJTE!".

              

PH 9,68 + ORP vody s 1 tabletou neuvěřitelných -834 mV                            ORP moči po 15 minutách od vypití

Věda a medicína hledají a zkoumají zázračné léčivé vody již celá desetiletí. Vysoko položené oblasti, jako je Hunza v Pákistánu, Villacabamba v Ekvádoru, Badenbaden v Německu a další, mají pověst léčivých vod již po mnoho generací. Je známo, že lidé, kteří v těchto oblastech žijí a pijí zdejší vodu, se dožívají dlouhého, zdravého a aktivního života i více než 100 let. Po celé věky podnikali lidé poutě do těchto odlehlých oblastí, aby se napili jejich "léčivé vody".

Dr. Patrick Flanagan  již více než tři desetiletí studuje odlehlé oblasti světa, kde se lidé dožívají zdravého a aktivního života i přes 100 let. Zatímco strava v těchto regionech se dramaticky lišila, Dr. Flanagan zjistil úžasnou skutečnost, že pitná voda v těchto regionech byla téměř totožná a pocházela ze zamrzlých ledovců, které roztály. Tato voda, v některých kruzích známá jako "ledovcové mléko", vykazuje některé velmi výrazné fyzikální rozdíly od vody, kterou pije většina civilizovaného světa.

Povrchové napětí ledovcového mléka je mnohem nižší. To znamená, že se voda může mnohem snadněji vstřebávat přímo do buněk těla, což usnadňuje hydrataci a příjem živin. Znamená to také, že odpadní látky mohou být z buněk snadněji odstraněny stejnou životodárnou vodou. Dr. Flanagan také zjistil, že ledovcové mléko neboli "voda života" má velmi výrazné fyzikální vlastnosti, jako je viskozita, teplo a energetický potenciál. Po desetiletích laboratorních a terénních výzkumů a studií odhalil Dr. Flanagan možná nejdůležitější objev o skutečné povaze hydratace. Zjistil, proč jsou vody v místech, kde se lidé z těchto odlehlých oblastí dožívají i více než 100 let, tak odlišné a dokážou tak účinně hydratovat lidskou buňku.

Po tisíce let se lidé vydávali do hor a k moři, aby se fyzicky, emocionálně a duchovně doplnili. doktor Flanagan zjistil, že voda z těchto oblastí obsahuje obrovské množství záporně nabitých vodíkových iontů. Před několika desetiletími tuto skutečnost potvrdili i další vědci. Ukázalo se, že záporně nabité ionty jsou pro lidský organismus velmi prospěšné.

Megahydrát a vodík

Vodík je jedním z prapůvodních prvků, který pohání vývoj veškerého života na Zemi. Dodává ho Slunce v podobě světelných paprsků a lidé bez vodíku nemohou žít. Ačkoli nás věda označuje za životní formy založené na uhlíku, člověk je ve skutečnosti životní forma založená na křemíku a vodíku. Veškerý život na Zemi je založen na vodíku. Když rostliny pohlcují sluneční světlo, ukládají záporně nabité ionty Vodíku prostřednictvím procesu fotosyntézy. Když jíte nezpracované rostliny, buňky vašeho těla využívají živiny obsažené v těchto rostlinách a, což je možná ještě důležitější, elektrický náboj Vodíkových iontů v těchto rostlinách. Když vaše tělo spaluje vodík a kyslík, vytváří energii, kterou potřebujete pro každý jednotlivý životní proces. Ve skutečnosti téměř všechny formy života na planetě využívají k výrobě energie Vodík a Kyslík. Klíčové je, že bez Vodíku není života.

Vodík je nejmenší známý prvek ve vesmíru. Všechny živé organismy musí mít vodík, aby mohly žít. Vodík je klíčem k životu, smrti a stárnutí. Bez iontů vodíku by na Zemi nebyl život. V důsledku objevů doktora Flanagana se dnes mnoho vědců domnívá, že množství iontů Vodíku v rostlinách a vodě je kvalitativním ukazatelem jejího energetického potenciálu. Vodíkové ionty jsou klíčovým palivem a zdrojem energie pro lidské tělo. Záporně nabité vodíkové ionty mohou rozhodovat o celkovém zdraví každé buňky v lidském těle.

Lidské tělo musí dýchat, aby získalo kyslík, a musí jíst a pít, aby získalo vodíkové ionty. Bez dýchání kyslíku tělo umírá. Bez jídla a pití, které jsou zdrojem vodíkových iontů, nemá tělo žádný zdroj energie a umírá. Faktem je, že lidské buňky potřebují Vodík a Kyslík, aby mohly vytvářet energii, kterou nazýváme život. Hlavním zdrojem vodíkových iontů pro lidské tělo jsou čerstvé tepelně neupravené rostliny, ovoce, zelenina a voda.

Zejména kvůli masové produkci potravin, půdě s nedostatkem minerálů, pesticidům, chemickým hnojivům, nadměrnému zpracování potravin, přidávání chemických konzervantů a pití přechlorované a přefluorované vody miliony lidí denně nedostávají dostatek vodíkových iontů. Při nedostatku vodíkových iontů (a dostatečném množství kyslíku) dochází k poškození buněk. Tělesné buňky oxidují, jako kyslík rezaví železo.

Když některé chemické látky v těle ztratí elektron, stanou se kladně nabitými (a nazývají se "volné radikály" nebo "oxidanty"). Tyto chemické látky se volně pohybují po zbytku těla a kradou elektrony ostatním buňkám. Volné radikály poškozují buněčnou DNA. Většina moderní vědy dospěla k závěru, že poškození volnými radikály v lidském těle je příčinou stárnutí. Věda také zjistila, že stárnutí není přirozenou funkcí plynutí času. Stárnutí je důkazem poškození milionů tělesných buněk oxidací. Tato oxidace je způsobena nedostatkem vodíkových iontů, které jsou k dispozici pro zastavení poškození volnými radikály.

Lidské tělo je v obležení volných radikálů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Znečištění, chemikálie, výpary, toxiny a další jedovaté látky jen zvyšují poškození, které tělo denně snáší. Množství poškození volnými radikály se rovná množství, které jste zestárli. Nejznámějšími antioxidanty před vznikem produktu Dr. Flanagana s čistými vodíkovými ionty byly vitamin E, vitamin C, extrakt ze zeleného čaje a extrakt z hroznových semínek. Výtažky ze zeleného čaje i hroznových semínek mají mnohonásobně vyšší antioxidační potenciál než vitamin E nebo vitamin C. Vědecké důkazy dokazují, že MegaHydrát je jako antioxidant stokrát účinnější než extrakt ze zeleného čaje nebo extrakt z hroznových semínek. Není znám žádný účinnější antioxidant než MegaHydrát. A co je ještě důležitější, protože je MegaHydrát tak čistý, získáte z denního doplňku MegaHydrátu mnohem více vodíkových iontů než z konzumace kilogramů syrového ovoce a zeleniny a vypití galonů vody z oblasti Hunza.

Účinnou složkou MegaHydrátu je hydrid křemíku. Jednou z velmi důležitých vlastností antioxidační kapacity hydridu křemíku je, že je to jediný antioxidant, který se po neutralizaci volného radikálu odevzdáním elektronu nepromění ve volný radikál (tj. oxidant). Záporně nabitý vodík se mění na neškodný plyn a/nebo se mění na vodu.

Dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku tvoří vodu. Bez vody není život. Dr. Flanagan ohromil vědeckou komunitu objevem, že konfigurace minerálů ve vodě, nikoli pouze jejich existence, zajišťuje ledovému mléku jeho jedinečné hydratační a životodárné vlastnosti. Aby bylo možné tyto blahodárné prvky vody z ledovcového mléka napodobit, strávil Dr. Flanagan uplynulá tři desetiletí vývojem jednoduchého a snadno použitelného prášku Silica Hydride, který dokáže udržet vodíkové ionty stabilní po dlouhou dobu a uvolňuje je ve vašem těle při kontaktu s vodou. MegaHydrát je výsledkem celoživotního výzkumu a vývoje Dr. Flanagana. Na světě není k dispozici žádný jiný produkt jako MegaHydrate, který dodává miliardy záporně nabitých vodíkových iontů do buněk těla pouhým zapitím vodou.

MegaHydrate obsahuje účinnou látku Silica Hydride, což je sloučenina, o níž je známo, že pozitivně ovlivňuje "zeta potenciál" krevních buněk. Zeta potenciál (x) je elektrický potenciál neboli náboj, který existuje v hydratované částici a okolním roztoku. Zeta potenciál je důležitý a užitečný ukazatel, který lze využít k předvídání a kontrole stability koloidních suspenzí. Čím větší je zeta potenciál, tím větší je pravděpodobnost, že suspenze bude stabilní, protože nabité částice se navzájem odpuzují, a tím překonávají přirozenou tendenci k agregaci. Zeta potenciál je elektrický náboj, který popisuje, jak daleko od sebe jsou buňky. Větší zeta potenciál znamená větší prostor mezi buňkami.

Zvýšený zeta potenciál má mnoho pozitivních účinků na zdraví. Větší zeta potenciál znamená větší povrch buněk. Toxiny, virové látky, plísně a bakterie, které jsou uvězněny mezi buňkami, mohou být snadněji vyloučeny. A co je ještě důležitější, voda se do buněk dostává snadněji. Voda je pravděpodobně nejdůležitější složkou v boji proti stárnutí, prodlužování života a odstraňování volných radikálů a odpadních látek.

Následující test byl proveden a zopakován několika skupinami vědců se stejnými výsledky. Poskytuje další údaje svědčící o tom, že MegaHydrát přispívá k dobrému zdraví.

(FOTO 1 níže) ukazuje mikroskopický pohled na vzorek krve subjektu s nízkým zeta potenciálem. Krevní buňky jsou shlukovány dohromady a zachycují mezi sebou odpadní prvky. Všimněte si, že efekt shlukování může být důsledkem dehydratace způsobené kofeinem, alkoholem, horkem a stresem: to vše se dnes u lidí běžně vyskytuje.

Testované osobě bylo podáno 500 mg (nebo dvě 250 mg kapsle) Silica Hydride - účinné složky přípravku MegaHydrate - smíchané s 8 oz vody.

O dvacet minut později byl další vzorek krve odebraný testované osobě prohlédnut pod mikroskopem (jak je vidět na FOTO 2 níže). Rovnoměrně rozptýlené krevní buňky svědčí o vysokém zeta potenciálu. Krevní buňky vypadají nedotčené, jako by látky zachycené mezi buňkami byly vyčištěny. Povrch buněk se zvětšil, což umožňuje exponenciálně větší přísun živin do buněk a odstranění většího množství toxinů.

                                   

Před: shlukování krevních buněk                          Po: rovnoměrné rozložení

Zde vidíte, jak proudí krvinky vlásečnicemi zploštělé, jedna za druhou. Pokud jsou na sebe krvinky nalepené a je zvýšená agreace (shlukování), kapilárami neprojdou a nemohou tak orgánům a tkáním dodat tak potřebný kyslík. Shlukování krvinek také způsobují různé embolie, infarkty, mozkové mrtvice, neprokrvování a brnění prstů u končetin apod...

Na videu vidět kolem času 19.30 ZDE:  https://youtu.be/WxBnfOJ6V6M 

Hydrid oxidu křemičitého od společnosti MegaHydrate je jediným známým doplňkem, který výrazně zvyšuje zeta potenciál.

Celostátní průzkumy spotřeby potravin ukázaly, že část populace může být dehydratovaná. Proč mají lidé nedostatek hydratace? Může to být způsobeno špatným mechanismem žízně s přibývajícím věkem, nespokojeností s chutí vody, konzumací kofeinu a alkoholu, klimaticky řízeným prostředím (vytápěným i klimatizovaným) a nadměrným cvičením. Při ztrátě vody na úrovni 2 % tělesné hmotnosti dochází u jedinců ke zhoršení fyziologické a duševní výkonnosti. Dvojitě zaslepené placebo studie jasně prokazují, že hydrid křemíku v přípravku MegaHydrate dramaticky zvyšuje celkový obsah vody v těle již za čtyři týdny! 

                         

MegaHydrate je doplněk stravy, který je podle FDA považován za potravinový doplněk bohatý na antioxidanty. MegaHydrate je bezpečný, byl testován a nebyly u něj zjištěny žádné vedlejší účinky. Mnoho jedinců užívajících MegaHydrate pociťuje tyto výhody:

SKUTEČNOU HYDRATACI:

- Výrazné zvýšení hydratace na buněčné úrovni, jak bylo potvrzeno laboratorními testy.

- Bojuje proti dehydrataci a jejím příznakům u dospělých, dětí a domácích zvířat.

Výrobce

Phi Sciences

271 S. Aipark Road Cottonwood, AZ  86326