Intravitální mikroskopie kapilární krve

Intravitální mikroskopie krve (kapilární nebo žilní) ve světlém poli (používáme metodu ve světlém poli)

Intravitální mikroskopie umožňuje vidět (pod mikroskopem) krev v jejím přirozeném stavu, jak se nachází v kapilárách a cévách lidského těla!!!

Při tradiční klinické analýze krve (po fixaci a obarvení) laborant většinou hodnotí mrtvé krvinky. Tudíž vlastně většinou nevidí živou krev !!!

Tuto unikátní metodu propaguje a vyučuje po celém světě, a osobně nás vyškolil její praktikování PROF. MUDr. Nikolaj TSIRELNIKOV  PH.D., D.M., D.M.Sc. 

                 Certifikát

                                                                                                                                                                Zdravá krev (neslepené krvinky)                            Toxiny v krvi (agregace krvinek)

Jelikož nejsme lékaři, zdravotníci, ani proškolený zdravotnický personál, neslouží tado metoda jako diagnostika nebo zdravotní analýza !!!  A to ani přes to, že máme proškolení od certifikovaného, vysoce odborného lékaře z oboru. Jedná se tedy pouze o experimentální a výzkumný úkon, který provedeme na vyžádání klienta, který se chce podívat na svoji vlastní kapilární krev s 1200 násobným zvětšením.  Disponujeme moderní a velmi kvalitní technikou, která pomůže klientovi nahlédnou do jeho živé kapky krve. Nejedná se tedy o klasické vyšetření, diagnózu ani analýzu, za účelem zkoumání zdravotního stavu. Klient je na počátku konzultace poučen o tom, že pokud má nějaké zdravotní problémy a požaduje odborné vyštření, musí kontaktovat svého lékaře.

POSTUP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Klient si sám odbere za použití odběrového pera, z konečku prstu, kapku kapilární krve. K tomu mu poskytneme vždy novou, nepoužitou lancetu , 98% líh a sterilní vatový polštářek, pro zajištění bezinfekčnosti. Na požádání můžeme klientovi s odběrem pomoci. Po skončení úkonu zajistíme likvidaci biologického odpadu, s využitím plastového odpadního kontejneru, pro likvidaci zdravotního odpadu, na základě smluvní spoupráce s lékařem. Odběr kapilární kapky krve je prakticky bezbolestný a sterilní. Jedná se o tu samou metodu, jakou využívají třeba cukrovkáři, pro stanovení hodnoty obsahu cukru v krvi. 

Pro samotný zkoumání živé kapky krve používáme nejmodernější přístroje (kameru, mikroskop a maonitory) s rozlišením 4K. Klient po celou dobu může sledovat zkoumání naživo prostřednictvím velkoplošného monitoru. Po celou dobu sledování vzorku konzultujeme, co vidíme na záběru. Věnujeme se především červeným krvinkám a jejich případné agregaci a shlukování. Dále vidíme v krvi krevní destičky, bílé krvinky a plazmu. Hledáme zejména anomálie, jako jsou bakterie, kokové bakterie, fibrin, močové krytaly, prvoky, plísně, zárodky s parazity apod. Na základě těchto velmi zajímavých on-line záběrů, můžeme prokonzultovat, co by mohl klient změnit, aby anomálií a patogenů, které do krve nepatří bylo co nejméně. Vše je ale jen v rámci zajímavého experimentu a zkoumání, který v žádném případě neslouží ke stanovení lékařské diagnózy a vyšetření. Málokdo totiž kdy viděl, jak vypadá ve skutečnosti jeho živá krev, proto je o tyto zajímavé zkoumání velký zájem. Klient si může v průběhu monitorování kapky krve natáčet záběry třeba na telefon.

Zaváděcí cena 1500,- Kč / jedna konzultace.  Doba trvání prohlídky krve - asi 1 hodinu. Tato nabídka je platná od 1.8. 2022 do odvolání

"Základem intravitálního vyšetření krve je zjištění stavu červených krvinek (erytrocytů), jejich pohyblivosti v plazmě, sklonu k tvorbě agregátů (shluků) a slepování do "peněžních sloupců".  Stav lymfocytů a leukocytů určuje úroveň aktivity imunitního systému a schopnost organismu odolávat infekcím. Kromě toho jsou různé patologické změny zjistitelné v krevní plazmě a v buněčném složení důsledkem nebo příčinou vzniku mnoha onemocnění. Zvláště závažným příznakem stavu lidského organismu je, když jsou v krvi přítomny spory hub, jednobuněčné organismy a vajíčka a larvy střevních parazitů."

Intravitální mikroskopie krve je jednou z nejobjektivnějších výzkumných metod. U každého onemocnění dává možnost objasnit příčiny a bez kontraindikací a komplikací. Krev, to je vnitřní prostředí těla. Prostřednictvím krve se uskutečňuje metabolismus, kyslík vstupuje do buněk a produktů metabolismu, odvádějí se tkáňové a buněčné toxiny, probíhá vzájemná interakce orgánů a tkání, zajišťuje se udržování homeostázy základních životních funkcí lidského těla, jakož i úroveň adaptačních a patologických změn. Mikroskopické snímání krve ve světlém nebo tmavém poli se dnes ukazuje jako slibná metoda pro analýzu zdravotního stavu.

Dotyčná osoba je přítomna po celou dobu analýzy krve a hovoří s vyšetřujícím o cizích buňkách zjištěných při analýze její krve (bakterie, spory hub a plísní, živé jednobuněčné organismy - prvoci, krystaly, poškozené nebo odumřelé buňky a nebuněčné prvky v krvi. 

Dnes není neobvyklé, že bakterie přetrvávají (perzistují) na krevních buňkách, včetně erytrocytů (a v nich) a v cytoplazmě makrofágů. Kromě toho se v lidském těle produkují endotoxiny bakteriální nebo parazitární povahy, které mohou být vychytávány na povrchu erytrocytů a makrofágů, čímž narušují funkci buněčných membrán a mění jejich funkci. Endotoxiny uvolněné z této vazby mohou způsobit mnoho klinických příznaků: bolest hlavy, bolest srdce, zvýšenou teplotu, slabost, zúžení kapilár, pocit studených končetin, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, nevolnost a zvracení, pocení, průjem atd....

Lidská krev je dnes živnou půdou nejen pro bakterie a viry, ale také pro mnoho jednobuněčných organismů, střevních parazitů (vajíčka, larvy a cysty) a nitrobuněčných organismů (chlamydie).  Přenášejí se na nás od psů (leptospiróza) a koček (toxoplazmóza s tvorbou endozoidů a cystozoidů). Z prostředí se na nás přenášejí také např. mykobakterie, mykoplazmy, ureaplazmy, trichomoniáza, gardnerella, bartonella, trepanematóza (syfilis, plísně, frambozoa, kožní infekce, např. pinta), lambae atd...

Pro intravitální mikroskopii (hemoskopii) potřebujeme kapku krve (kapilární nebo žilní). Pro kapilární krev se použije kapka krve z běžného vpichu do konečku prstu (používá se jednorázová jehla s nízkým traumatem), která se okamžitě(!) vyšetří pod mikroskopem při 1500-2000násobném zvětšení. Pro naše vyšetřování používáme Lancety sterilizované zářením Gama. Hloubka vpichu 1,8 mm je přesně řízena. Případně používáme odběrové pero (používají např. cukrovkáři), s vyměnitelnými jednorázovými lancetami, pro bezbolestný vpich. Klient si může kapku krve klasicky odebrat sám, na požádání a s jeho výslovným souhlasem, mu můžeme pomoci kapku odebrat.

Čistota krve se liší. Lze v něm pozorovat různé bakterie, chlamydie, rickettsie, spory plísní a hub, trichomonády, lambae, prvoky a dokonce i vajíčka, zárodky a larvy červů. Vlivem poklesu teploty plazmy (rozdíl teploty krve v těle člověka a teploty krve po nakapání na sklíčko) se začínají srážet krystaly cholesterolu různého druhu, močovina, glukóza, kyselina fosforečná, vznikají agregace krevních destiček, vlákna fibrinogenu, mění se tvar a vzájemné vztahy krevních buněk - vznikají agregáty a "peněžní sloupce", objevují se aktivní leukocyty, jejichž vzhled do značné míry závisí na zdravotním stavu pacientů.

Dysbakterióza

je porucha poměru mikroflóry (bakterií). V lidském těle je mnohonásobně více bakterií než skutečných buněk. V celém těle máme přibližně 1500 druhů bakterií. Bylo jich studováno přibližně dvě stě. Většina těchto bakterií žije a pracuje v našem trávicím systému. Odhaduje se, že jich zde žije až deset na čtrnáct a dohromady váží 1-1,5 kg. Některé z nich mají ve střevech "trvalé bydliště", jiné přicházejí s potravou a trávicím traktem pouze procházejí. Některé jsou škodlivé, patogenní, jiné jsou pro organismus prospěšné a nezbytné pro jeho správné fungování. Říkáme jim přátelské bakterie - probiotika (z řeckého "pro bios - pro život"). Mezi těmito bakteriemi probíhá každodenní boj o přežití. Pokud převažují patogenní bakterie, hovoříme o "narušení přirozené střevní mikroflóry" neboli dysbakterióze. Střevní trakt je nejdůležitějším imunitním orgánem v našem těle, jehož vnitřní plocha je velká jako dva tenisové kurty (průměrná délka střeva je 7 m a jeho plocha je asi 200 m2). Naše imunita se vytváří především v tenkém střevě, kde dochází k největšímu vstřebávání živin z potravy.

Endotoxikóza 

vnitřní otrava organismu endotoxiny.

Endotoxiny

jsou strukturální složky bakteriálních buněk (jsou pevně vázány na buněčnou stěnu a tvoří součást její struktury), které se uvolňují až po jejich odumření a rozkladu. Endotoxiny se tedy uvolňují z těla hostitele, když bakterie podléhají fagocytóze nebo jiné lýze složkami tělních tekutin. Endotoxiny vyvolávají velké množství biologických reakcí.

Jak vypadá kapilára ve srovnání s krvinkou (poměrně plastickou):

       

Kapilárou může projít většinou jen jedna krvinka za druhou. Větší shluky většinou nemají šanci se protáhnout.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pak je jasné, že agregované, slepené krvinky se nemohou dostat k místu určení. Při nadměrné agregaci a shlukování krvinek může nastat neokysličení a nedokrvení tkání, brnění, odumírání neuronů v mozku, krevní sraženiny, embolie, mrtvice, infarkty, apod.                                    K agregacím a shlukům dochází při výskytu toxinů v krvi nevhodnou stravou, znečištěným střevem, ale i při překyselení organismu.

Toxiny nebo cizorodé látky se dostanou do krve buď přímo (očkování, poranění apod.), nebo to jsou metabolity bakterií, prvoků, parazitů, plísní, kvasinek přímo v krvi. Nevhodná strava a mnoho kyselin v ní a v nápojích, nebo metabolity plísní, parazitů, prvoků, hub, kvasinek ve střevě.

                                                               Videa z mikroskopu za použítí kamery a monitoru v rozlišení 4K + HDR (rozklikni obrázek)

                           Živý prvok, plísně, bakterie, červené krvinky, krevní destičky, fibrin                                                                                                                             Krásná vyjíčka se zárodky parazitů, bakterie, červené krvinky

          

                                           Bakterie Ecoli (hýbe "fouskama") , plísně, bakterie, echynocyty                                                                                                            Bílá k rvinka v "akci" - pluje plazmou mezi červ. krvinkami a chytá a natahuje do sebe bakterie

        

                    Neslepené červené krvinky v plazmě - ukázková krev                                                                                Červené krvinky, krevní destičky                                                                                          Červené krvinky, vajíčka s parazity, krevní destičky

                     

                                        Zdravé, neslepené červené krvinky                                                                                                  Neslepené krvinky s poškozenou membránou                                                               Střední agregace červených krvinek, plísně, bakterie

          

 

                                          Silně lepené krvinky + kvasinky                                                                                Silně slepené a agregované krvinky, bakterie, kvasinky                                                           Středně těžce slepené echynocyty, bakterie 

          

   

                                     Bílé krvinky, echynocyty, bakterie, plísně                                                                   Dendritická buňka, plísně, kvasinky, krevní destičky, vaj. s parazitem                             VIDEO - Slepené krvinky, propustné střevo, obrovské množství bakterií a kvasinek

        

   

                            Fibrinová vlákna (nedostatečnost jater), slepené krvinky                                                        Krystaly kyseliny močové, mírně slepené krvinky                                                               Bílá krvinka, která už pochytala bakterie

        

     

                                  Krevní destičky, vajíčka s parazity, kvasinky, plísně                                                Vajíčko se zárodkem parazita, echynocyty, bakterie                                                 Velké množství vajíček s parazity, krevní destičky, plísně, kvasinky, bakterie

    

                                               Plísně v žilní krvi, červené krvinky                                                                             Plísně v kapilární krvi, bakterie, prvok                                                                                                              Plísně, kvasinky, prvok

   

   

                                     Echynocyt, velký prvok, kvasinky                                                                                                                                Plísně, prvok                                                                                                                                      Prvok

      

     

                                                                                                 Místnost  s mikroskopem a televizí, kde klient na živo sleduje obraz své krve

      

                     Video(klikni na obrázek níže) s novým zařízením v rozlišení 4K. Můžeme vidět červené krvinky, krevní destičky, vajíčka se zárodkem parazitů, fibrin (nedostatečnost jater) bakterie....