Informační web o alternativní medicíně

Na informačních stránkách www.lekarenskypetrolej.cz ukládám téměř všechny informace ohledně alternativní medicíny, které považuji za důležité, a ke kterým jsem se v průběhu svých cest a studia dostal a dopracoval. Naleznete zde nejen informace k úžasným přírodním produktům, ale i k očistě energetických těl. Vědecká obec sice zatím nebere tyto poznatky moc vážně, ale to se během dalších let bude postupně měnit.

"Nejsem šarlatán, ani lékař, ani léčitel. Přesto dokáži lidem poradit, jak se sami mohou vyléčit téměř z jakékoliv nemoci".

Je velice jednoduché tvrdit o něčem, co zatím nechápu, že je to "hoax" nebo konspirační teorie. Případně, že je to blbost, a že na to nejsou žádné důkazy. Prostě, když se mi něco nehodí nebo tomu nerozumím, mávnu rukou a řeknu, že to je blbost. Případně, že na to nejsou důkazy nebo klinické testy. Nebo, že nám ve školách a odborníci tvrdí něco jiného. Moje 14-tiletá náročná praxe v bývalé profesi, mě také naučila rozhodovat se na základě důkazů, výslechů lidí apod. A už tam jsem se setkával s věcmi pro mne nepochopitelnými a "neuchopitelnými". Po odchodu do civilního sektoru jsem se začal zcela vážně zabývat informacemi od různých léčitelů, výpověďmi zázračně uzdravených lidí, prověřováním různých zázračných přírodních produktů apod. V podstatě vyšetřuji dál, ale na poli alternativní medicíny. Nejen, že shromažďuji  informace od různých léčitelů a lidí z celého světa, o kterých se s pohrdáním tvrdí, že jsou blázni a šarlatáni. Ale začal jsem tyto informace osobně prověřovat a praktikovat.

Nešlo mi do hlavy, že to nejsou jen jedinci, kteří o těchto věcech hovoří, a  dokonce je i praktikují. Ale že je to velmi mnoho lidí, kteří se mnohdy stydí svoje znalosti, zážitky, prožitky a zkušenosti prezentovat na veřejnosti, ale i před svými známými i přáteli. Ze strachu ze zesměšnění, pohrdání a negativních reakcí okolí. Ze začátku jsem se i já skepticky díval na informace o kvantovém poli, andělech, vyšších bytostech, paralelních světech, mimozemšťanech, vibracích, energetických tělech, komunikaci s dušemi zemřelých, astrálním cestování, minulých životech, karmě, inkarnacích. Ale i na alternativní léčbu petrolejem, urinou, homeopatiky, hladovění, výplachy střev, bylinkami, biorezonančními přístrojemi, energiemi, aktivaci samoléčení, harmonizaci srdce a mozku apod. 

"Většina lidí těmto informacím nevěří jen proto, protože se o ně nezajímají. Ve chvíli, kdy se o ně začnou opravdu zajímat, tak zjistí, že se jedná o "skutečnost". Zajímat se o tyto informace ale začnou až ve chvíli, když pro ně nastane ten správný čas."

Od samého začátku jsem intuitivně tušil, že většina těchto informací bude pravdivá, případně na pravdivém základě. Ale dokud si to člověk sám "neosahá" a nepřesvědčí se na "vlastní kůži", může opravdu jen spekulovat. Můj život a v podstatě pohled na "vše" se změnil po cestě do Brazílie za nejslavnějším léčitelem od doby Ježíše Krista - Božským Johnem . Tam mi místní duchovní pochválil naši urgentní medicínu, s tím, že nám ji tak trochu závidí. Ale také mi naznačili, že vědí, že naše západní medicína neumí vyléčit vlastně ani jednu nemoc. A to proto, že neustále řešíme jen fyzické tělo a vůbec nebereme v potaz naše energetická těla, potažmo příčiny nemocí. Viděl jsem tam věci, nad kterými by lékaři zřejmě kroutili hlavami, a asi by je nazvali podvodem, hoaxem, nepodloženými informacemi apod. Ale ať se tam jedou podívat, a pak něco tvrdí o hoaxech a konspiracích. Já tam byl a mohu Vám říci, že téměř všechno je jinak :-)  

V podstatě jsem došel k závěru, že všechno výše uvedené je buď pravdivé, nebo minimálně na pravdivých základech. Problém je hlavně v tom, že nás již od útlého věku začíná společnost programovat na to, co je pravda a co ne. Co je správné a co ne. Co je možné, a co ne. Počínaje rodinou, školou a konče televizí a médii. Dokonce se tyto, mnohdy i nepravdy,  musíme učit na zpaměť, jinak dostaneme špatnou známku a případně kvůli tomu i nedokončíme školu. Prostě to vypadá tak, že pokud nepřijmeme názory a pravdy většinové společnosti, jsme divní, blázni, šarlatáni, konspirátoři apod. Ti, co jste dočetli až sem, jistě víte, o čem píši a jak to myslím. Proto už se nemusím rozepisovat dál. A Ti, kteří z nějakých důvodů nechtějí přijmout, že jsme manipulovaní a programovaní, stejně zřejmě nedočetli až sem. Samozřejmě s názorem, zase nějaký blázen a šarlatán :-)

Vězte, že dokážeme vidět i bez očí (třetím okem) a malé děti se to dokáží naučit i do hodiny. Dokážeme komunikovat s dimenzemi, kam odchází naše duše z hrubo hmotného světa po smrti. Chce to samozřejmě i trénink a navýšení vlastních vibrací. Každý mám svého anděla, případně i několik a opravdu nás chrání. A můžeme s nimi samozřejmě i komunikovat. Spoustu věcí si také neseme z minulých životů. Dokážeme se napojovat na kvantové pole a stahovat si odtud veškeré informace. A to je jen minimum z toho, co ještě můžeme dokázat a co je před námi utajováno.

Dokážeme mnoho věcí, o kterých nám ve škole neříkají, a ze kterých si mnoho "učených a studovaných" dělá legraci, protože na to nejsou klinické testy a důkazy. Je to samozřejmě i jejich ego, které jim nedovolí přijmout tento fakt. Museli by si totiž mnohdy přiznat, že sami nemají pravdu a že "naletěli" systému. Nemám to těmto lidem vůbec za zlé. Sám jsem před několika lety ještě měl jen minimální povědomí o frekvencích, vibracích, energetických tělech  a jemno hmotném světě. Jak se pomalu země převibrovává do vyšší dimenze, tak se "probouzí" i mnoho lidí po celém světě. Většina mých kamarádů a klientů již o těchto věcech ví, praktikují je, nebo minimálně respektují, že "všechno je malinko jinak". Ponořte se tedy do tajů alternativní medicíny a nepoznaného, přečtením těchto stránek.

                                         Klikni na www.lekarenskypetrolej.cz nebo na obrázek níže : 

                            

Pokud máte pocit, že se probouzíte, jste již probuzeni nebo se jen zajímáte o tyto informace, doporučuji sledovat úžasná videa na webu GAIA (https://www.matrix-2001.cz/) , kde se dozvíte další konkrétní informace....