Aktivace samo léčení

Tato znovu nalezená metoda je dokonce i vědecky podložená pracovníky Institutu of Hearth Math v Severní Kalifornii. Z různých důvodů není samozřejmě zájem ji prezentovat široké veřejnosti.

Vědci tohoto institutu objevili a propracovali techniku harmonizace srdce a mozku, na základě starověkých tradic původních obyvatel. Účinnost této metody byla prověřená a změřená v Laboratorních podmínkách.

                                    

Vědci už dávno zjistili, že tak, jako jsou neurony v mozku, je velké množství neuronů i v srdci. Zjistilo se také, že v každou chvíli, každého dne probíhá komunikace mezi srdcem a mozkem. Srdce mluví s mozkem. Při této konverzaci sděluje srdce mozku, jaké chemikálie uvolnit do těla.

Například, když cítíme emoce, které můžeme považovat za negativní (např. vztek, nenávist, závist, zlost), kvalita signálu se srdce do mozku je velice chaotický. Jedná se o velice hrubý signál. Tento chaotický a hrubý signál říká mozku, aby uvolňoval chaotické chemické sloučeniny. Tyto chemikálie nám říkají, že potřebujeme vysoké množství adrenalinu, kortizolu, stresových hormonů, abychom na něco rychle a intenzivně zareagovali. To je na pár chvil samozřejmě užitečná a dobrá věc. Určitě takto nechceme ale žít každodenní život.                                 

                                       

                                          Takto vypadá graf s tímto chaotickým a hrubým signálem

Další obrázek ukazuje, co se děje, když se nám podaří naše emoce z frustrace vzteku, nenávisti, závisti a zlosti přesunout do emocí soucitu, vděčnosti za cokoliv, péče o cokoli, ocenění za cokoliv. Když to dokážeme, signál ze srdce do mozku se změní. Přemění se na rytmický, velmi koherentní (soudržný, dobře uspořádaný) signál. Posílá našemu mozku odlišný signál a náš mozek dá pokyn a začne s uvolňováním odlišných chemikálií.

Nemůže ale dělat oboje naráz. V tomto druhém případě začne uvolňovat silné a léčivé chemikálie do celého těla, nastartuje silnou imunitní reakci, uvolní proti stárnoucí hormony. Probudí to Vaše smysly a aktivuje gama stav.

                                   

                                 Takto vypadá změněný signál při pocitu vděku, soucitu, péče a ocenění 

Pokud jste tedy v tom hrubém, nesouvislém signálu, připravujete se na „boj nebo útěk“. Vaše tělo a mozek říkají, že se děje něco důležitého. Musíme utéct nebo bojovat, takže nemáme čas na léčení. Nemáme čas na imunitní reakce. Nemáme čas naproti stárnoucí hormony. Nejsou v tuto chvíli důležité. Všechny tyto funkce se vypínají a upřednostňuje se tento útěk nebo boj. Z tohoto důvodu vidíte, proč je útěk nebo boj na krátkou chvíli dobrý. Nechcete to ale dlouhodobě.

Tyto mozkové stavy můžeme změnit velmi rychle. Naštěstí už víme, jak to udělat.

 Tuto konverzaci mezi srdcem a mozkem umíme elektricky měřit. Je to velmi nízká frekvence. Takže to není esoterická esence prány nebo aury. Toto je elektrická a magnetická frekvence. A její elektrická část má velmi nízkou frekvenci.   Jedná se o frekvenci 0,1 Hz.

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Je to tak nízká frekvence, že ji nemůžete ani slyšet. Je na hranici mezí cítěním a slyšením. Je to frekvence, kterou používají velryby ke komunikaci. Je to tedy univerzální frekvence. Tuto frekvenci používají i ponorky ke komunikaci v oceánech. Což je důvod, proč je to problémem pro velryby.

                       

Je to optimální signál pro harmonizaci srdce a mozku. Pokud v srdci dokážete vytvořit 0,1 Hertzů, ten pocit zharmonizuje srdce a mozek. Různé domorodé kultury mají pro toto různé techniky. Vědci institutu Hearth Math tyto techniky ještě vylepšili do velmi jednoduchých kroků, které je dělají přístupné v každodenním životě. Existuje mnoho různých použití pro tuto techniku.

                                

Dosažením koherence mozku a srdce můžeme jít do podvědomí, můžeme jít do intuice, můžeme ji používat před spaním, a můžeme tak spustit léčení v našich tělech. Můžeme ji dělat hned po probuzení, před jógou, před jakýmkoliv cvičením, před důležitým rozhodnutím, pohovorem. Protože vše jde mnohem lépe, když je srdce a mozek v harmonii a souladu. Děláme pouze to, že optimalizujeme konverzaci mezi mozkem a srdcem. Mezi Vaším srdcem a mozkem.

                                                                                                                                                                     Tři kroky ke zvládnutí této techniky:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 krok : Vědomé přesunutí uvědomění z mozku do srdce.

Pro někoho nemusí být tento zdánlivě jednoduchý krok lehkým úkolem. V tuto chvíli přicházejí na řadu domorodé tradice. Zavřete oči a umožněte svému vědomí uvolnit se z vnějšího a okolního světa do vnitřního světa. Jemně se  dotkněte svého srdečního centra, tak aby to pro Vás bylo příjemné. Klíčové je, aby to byl příjemný dotyk, příjemný fyzický pocit nad naším srdečním centrem. Vaše uvědomění vždy půjde na místo, kde něco cítíte. To je klíčové. Pokud se dotknete na místě svého srdce, Vaše vědomí se tam přesune – to je první krok.

                                                                                                 

      2 krok : Zpomalte své dýchání.

Zpomalte své dýchání na přibližně 5-ti sekundové nádechy a 6-ti sekundové výdechy. Je to velmi efektivní. Protože jediná chvíle, kdy zpomalíte dýchání je tehdy, když se cítíte bezpečně. Když cítíte, že jste na bezpečném místě a nejste v ohrožení a nemusíte si dávat pozor na okolní prostředí. Říkáte tak svému tělu, že je na bezpečném místě. Zpomalení dýchání – to je druhý krok.

      3 krok : Vyvolat pocit, který vytváří 0,1 Hertzu.

Vyvolejte v srdci pocit, který vytvoří 0,1 Hertzu. Prociťujte pocit, který tvoří koherenci mezi srdcem a mozkem. A jak to uděláme? Už jsme zmiňovali dříve. Vědci v institutu Hearth Math zjistili, že existují4 klíčová slova, která fngují téměř pokaždé a pro všechny. Vděčnost za cokoliv nebo za kohokoliv, ocenění pro kohokoliv nebo cokoliv, soucit a péče. Soustřeďte se na pozitivní pocit vděčnosti. Soustřeďte se vděčnost ke všem a ke všemu. Tento pocit musí vycházet z Vašeho srdce.                                                                                                                                                                                               

Zpomalte dýchání a soustřeďte se na své srdce. Vše musí vycházet ze srdce. Dýchejte pomalu a prociťujte vděčnost vůči všemu a všem. Usmívejte se u toho, úsměv velmi pomáhá k vyvolání tohoto pocitu. Snažte se udržet pozornost a zaměření na střed svého srdce a souběžně prociťujte vděčnost. Možná si vduchu říkejte: „Děkuji za to, že mám…., že jsem…., apod.) Usmívejte se u toho. Když se usmějete, tak vysíláte velmi silný signál Vašemu nervovému systému. Toto praktikujte minimálně 3 minuty. Tento navozený stav aktivace samo léčení trvá až 6 hodin. Opakujte tedy 2-4x denně, aby proces samo léčení probíhal nepřetržitě celý den.

Pokud dokážete cítit jeden nebo kombinaci více těchto pocitů ve svém srdci, zatímco dýcháte, jakoby Váš dech vycházel ze srdce a dotýkáte se svého srdečního centra, navozujete komunikaci mezi srdcem a mozkem. Spuštíte tak neurony, aby hledali ostatní neurony a navozovaly tak jejich silnější spojení. Proto trvá vytvoření těchto sítí až 72 hodin, 3 dny. To znamená, že čím víc tuto techniku opakujeme, tím to spojení bude pro Vás silnější.

Zopakujme si ještě jednou celý postup:

  • Nejprve přesuňte svojí pozornost z mozku do srdce tím, že se jemně dotkneme svého srdečního centra.

  

  • Začněte dýchat pomaleji, než typicky dýcháte. Třeba se nadechujte přibližně 5 sekund a 5 sekund vydechujte. Jak dýcháte, vnímejte, jak Váš dech vychází z Vašeho srdce.

  • A začněte cítit ty pocity. Vděčnost, soucit, péče a ocenění (poděkování), tak, jak nejlépe dokážete.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Závěrem:

Výzkumníci zjistili, že když jen 3 minuty děláte správně tuto techniku, spustí se ve Vašem těle řetězec událostí, biochemické procesy, které trvají až 6 hodin. Imunitní reakce – SigA reakce, první linie imunity bílých krvinek ve Vašich ústech odráží tento efekt až 6 hodin po té, co vytvoříte tuto zkušenost. Můžete to dělat před spánkem, nebo hned jak se probudíte, nebo prakticky kdykoliv během dne. Tato technika, i když se zdá jednoduchá, je mocným klíčem k probuzení největšího potenciálu ve Vašem životě. Tato jednoduchá technika je klíčem k našemu osobnímu rozvoji a ke všem schopnostem, které v minulosti byly považovány za vzácné a mystické. Nemusíme tak cestovat do kláštera na druhý konec světa, abychom se je naučili. Tato technika je také klíčem ke spuštění léčivých procesů v těle, které vedou k prodloužené délce života, daleko za hranice toho, co se dnes přijímá a učí.

Nenechte se zmást tím, že to vypadá příliš jednoduše. I sám život je v podstatě velmi jednoduchý. Přes 5000 let uchovávali naši předci tuto techniku, či principy a schopnosti. Nepočítejte s tím, že se tyto vědecké důkazy a tyto techniky objeví někde v médiích. Pak by možná opravdu spousta lidí začalo tuto techniku k samo léčení používat, protože to někdo „vzdělaný“ řekl třeba do televize. V současném světě farmaceutické lobby, korupčního prostředí a konzumního životního stylu není veřejný zájem, aby se lidé léčili z nemocí a zdravotních problémů sami.

Když harmonizujeme mozek a srdce, říkáme v podstatě svému tělu, že všechny systémy jsou nastaveny, připraveny a optimalizovány ke všemu, co se rozhodneme udělat. Pokud Vás například čeká těžký rozhovor s Vaším nadřízeným, tato technika Vám pomůže lépe reagovat. Stejně tak jako funguje u procesu hojení, regenerace, zpomalení stárnutí a obnovy vlastního těla.

Krásné video, kde je vše ještě jednou vysvětleno ZDE

Ukázka léčení energiemi a vibracemi níže ve videuZDE

V tomto videu je krásně vidět, jak nádor mizí jen samotným působením ozdravujících vibrací a energií,prostřednictvím samotných lékařů. Sám jsem byl svědkem takovýchto "zázračných" uzdravení, kdy pouhým působením léčivých energií zmizely nádory a odešly nemoce. Samozřejmě uzdravený musel změnit vše, co vedlo k nemoci a vzniku nádoru. Od stravy, přemýšlení, životosprávy a celkového životního stylu... Jinak se nemoc téměř vždy vrátí...

Pokud chcete sledovat tyto videa a informace, které před námi mainstreamová media pochopitelně tají, sledujte TV GAIA .Pozaregistrování máte možnost 8 denního sledování zdarma, a po té za mírný poplatek můžete čerpat obrovské množství informací, které Vám opravdu mohou změnit pohled na život a jeho samotnou podstatu :-)