Termoterapie - Biomat 7000mx

Matrace BioMat je unikátní podložka, která kombinuje vliv dlouhého infračerveného záření, záporných iontů a krystalů ametystu při tvorbě světelné energie a tepla, jejichž působení blahodárně ovlivňuje proces hojení a celkový stav organismu.

Dej mi schopnost vyvolat horečku a vyléčím veškeré nemocije citát připisovaný Hippokratovi, starý více než 2300 let. Rufus z Efesu o čtyři sta padesát let později řekl: „Pokud by se našli lékaři schopní vyvolat horečku, nebylo by nutné hledat žádných dalších léků.“ (zdroj: Historie terapie horečkou při léčbě onemocnění – William Bierman)

Průvodním symptomem většiny onemocnění je chronicky snížená tělesná teplota (pod 36.5°C) a s tím spojené oslabení imunitního systému se sníženou produkcí a funkcí nezbytných enzymů. Poslední výzkum vlivu termoterapie na stav imunitního systému ukazuje, že při poklesu tělesné teploty pod 36.5°C dojde k oslabení imunitního systému až o 36 %. Hypertermie (léčba horečkou) se ukazuje jako efektivní doplňková terapie ke klasické léčbě. BioMat termoterapie v kombinaci s klasickou léčbou umožňuje urychlení léčebného procesu.  BioMat termoterapie pomáhá rychlejšímu vstřebávání léků a tím zvyšování jejich účinnosti.

 • Amethyst BioMat produkuje dlouhovlnné infračervené záření o vlnové délce 8-12 μm, které prohřeje celý organismus do hloubky až 15 cm a reaguje na změny produkce tepla v těle během terapie. Amethyst BioMat termoterapie má schopnost zvýšit bazální tělesnou teplotu, zatímco elektrické dečky tuto schopnost nemají. Co je FIR (Far InfraRed)

https://www.youtube.com/watch?v=QEbXsHQkn4Y&t=156s

        

                                   

Co je Amethyst BioMat?

Amethyst BioMat je terapeutická podložka produkující dlouhovlnné infračervené záření a zápornou ionizaci.

Kde se dá podložka Amethyst BioMat využít?

Amethyst BioMat lze položit na masážní stůl, postel nebo křeslo. BioMat je snadno ovladatelný a lehce přenosný.

Na jakém principu Amethyst BioMat funguje?

BioMat produkuje přírodní dlouhovlnné infračervené záření o vlnové délce 8-12 μm a zápornou ionizaci. Přírodním zdrojem dlouhovlnného infračerveného záření jsou sluneční paprsky. Přírodním zdrojem záporných iontů je čistý vzduch, zejména v lese, na horách nebo u moře. Kombinace obou funkcí BioMatu nahrazuje pobyt v přírodě.

Jak jsou záporné ionty a infračervené záření důležité pro lidský organismus?

Reakce lidského organismu na zvýšenou koncentraci záporných iontů v těle je otevření buněčných kanálků a tím zlepšená schopnost buněk přijímat živiny a vylučovat toxiny a metabolický odpad. Reakcí organismu na dlouhovlnné infračervené záření je zlepšení látkové výměny, tělesné teploty a krevního oběhu bez svalové kontrakce. Celkově BioMat termoterapie napomáhá k rychlému obnovení homeostáze a jejímu dlouhodobějšímu udržení.

Jakou funkci plní krystaly ametystu v BioMatu?

Krystal ametystu má schopnost transformovat uměle vytvořené infračervené záření na přírodní a zesílit jeho intenzitu. Jeho mírné vibrace pomáhají lidskému organismu uvolňovat vnitřní stres a napětí v těle.

K čemu dochází v těle při používání BioMatu?

Přírodní dlouhovlnné infračervené záření má schopnost proniknout tkání až do hloubky 15 cm. Vzhledem k tomu, že lidské tělo je složeno z cca 70 % vody, vibrace způsobené frekvencí infračerveného záření okamžitě rozpohybují molekuly vody v těle. Buňky reagují na tento proces podobně jako na svalovou kontrakci a začnou produkovat energii a teplo.

Pohyb molekul vody, který vibrace infračerveného světla způsobuje, se dá přirovnat k efektu hození kamene do vody – voda se rozvlní.

Záporná ionizace zvyšuje koncentraci negativních iontů v těle a tím pomáhá funkci iontových kanálků buněk, kterými buňky přijímají živiny a zbavují se odpadu. Při nedostatečné koncentraci záporných iontů v organismu se kanálky zavřou a buňky nefungují optimálně.

Jaké jsou přínosy používání BioMatu pro zdraví člověka?

Na prvním místě je celkové uvolnění a zlepšená kvalita spánku. Pravidelné denní používání má pozitivní účinky na látkovou výměnu, tělesnou teplotu a krevní oběh. Tento proces zároveň posiluje imunitní systém a napomáhá zlepšení detoxikace těla.

Jsou účinky infračerveného záření a záporných iontů lékařsky podložené?

Ano, tyto metody jsou používány v medicíně již mnoho let. Infračervené paprsky jsou důležité téměř pro každou součást na naší planetě. Kromě dodávání tepla rovněž posilují zdravotní stav těla na buněčné úrovni. Tato technologie je natolik bezpečná, že se používá již řadu let na porodních sálech nemocnic, kde pomáhá novorozencům získat správnou tělesnou teplotu.

Konkrétní účinky působení dlouhovlnného infračerveného záření na lidský organismus:

a)     zrychlení metabolismu buněk
b)     větší prokrvení a okysličení tkání
c)     zvýšená eliminace odpadu z tkání
d)     uvolnění svalstva
e)     sedativní účinky na nervová zakončení
f)     stimulace procesu hojení
g)     rozšíření krevních vlásečnic vedoucí ke zvýšení teploty a vyššímu okysličování, snížení krevního tlaku a zrychlení pulsu
h)     zvýšení vylučování ledvinami
i)      zlepšení celkové detoxikace organismu

Efekt záporné ionizace má pozitivní vliv na optimální funkci iontových kanálů v buňkách. Možnost regulace iontových kanálů ovlivňuje život buňky a její funkci v normálních i patologických podmínkách.

Optimálně fungující buňky a krevní oběh jsou dva pilíře detoxikace a prevence onemocnění. V prostředí, kde je dostatek infračerveného záření a záporných iontů se organismus uvolňuje a přirozeně regeneruje. Nemoci a deprese jsou tak na ústupu a hlavní funkci přebírá imunitní systém, který má dostatek energie pro ochranu organismu a jeho léčení.

Pro léčbu kterého druhu onemocnění je Amethyst BioMat vhodný?

Amethyst BioMat není léčba a nenahrazuje klasickou zdravotní péči, kterou ze zákona zajišťuje stát prostřednictvím ustanovených subjektů.
Jeho největší předností je posilování imunitního systému a tím velmi kvalitní a účinná prevence zdravotního stavu.

Je vhodné používat Amethyst BioMat při chronickém onemocnění?

Ano.  Průvodním symptomem většiny onemocnění je chronicky snížená tělesná teplota (pod 36.5°C) a s tím spojené oslabení imunitního systému se sníženou produkcí a funkcí nezbytných enzymů. Poslední výzkum vlivu termoterapie na stav imunitního systému ukazuje, že při poklesu tělesné teploty pod 36.5°C dojde k oslabení imunitního systému až o 36 %. Hypertermie (léčba horečkou) se ukazuje jako efektivní doplňková terapie ke klasické léčbě. BioMat termoterapie v kombinaci s klasickou léčbou umožňuje urychlení léčebného procesu.  BioMat termoterapie pomáhá rychlejšímu vstřebávání léků a tím zvyšování jejich účinnosti.

(zdroj: Čtvrtá metoda léčby rakoviny,  Nobuhiro Joshimizu M.D., Ph.D. – k volnému stažení na webových stránkách www.richwayeu.com, www.zdraviprodusi.cz)

Mohou BioMat používat i osoby s onkologickým onemocněním?

Ano. Je-li naše teplota kolem 36°C, bude naše tělo schopno aktivovat dostatek imunitních funkcí. Klesne-li však teplota na zhruba 35°C, budou se naše imunitní funkce zhoršovat. Tato teplota je optimální pro aktivaci rakovinových buněk.

Nízká tělesná teplota má za následek zhoršení imunitních funkcí organismu:
a)     nerovnováha autonomního systému
b)     utlumený metabolismus
c)     nižší produkce ATP (Adenosintrifosfát)
d)     pokles fyziologické aktivity v důsledku nedostatku vitamínů a minerálů
e)     zhoršený krevní oběh

„Podíváme-li se na informace o našich pacientech, zjistíme, že 100 % z nich trpí špatnou kapilární cirkulací a hypotermií. I když nedokážeme určit, zda je hypotermie způsobena rakovinou, nebo rakovina způsobuje hypotermii, je téměř jisté, že hypotermie způsobuje nízkou aktivitu enzymů, která hraje roli v propuknutí rakoviny.“ (zdroj: Čtvrtá metoda léčby rakoviny,  Nobuhiro Joshimizu M.D., Ph.D.)

Co je léčba horečkou (hypertermie) a jaký je její význam v medicíně?

Hypertermie je léčba zvýšenou tělesnou teplotou (uměle vyvolanou horečkou) a je známa již po staletí. Zjištění, že horečka může být terapeutickou metodou, je staré stejně jako písemnictví samo.

„Dej mi schopnost vyvolat horečku a vyléčím veškeré nemoci“je citát připisovaný Hippokratovi, starý více než 2300 let. Rufus z Efesu o čtyři sta padesát let později řekl: „Pokud by se našli lékaři schopní vyvolat horečku, nebylo by nutné hledat žádných dalších léků.“ (zdroj: Historie terapie horečkou při léčbě onemocnění – William Bierman)

Mohu ke zvýšení vnitřní teploty použít klasickou elektrickou dečku?

Ne. Hlavní rozdíl je ve vlnové délce infračerveného záření.

 • Amethyst BioMat produkuje dlouhovlnné infračervené záření o vlnové délce 8-12 μm, které prohřeje celý organismus do hloubky až 15 cm a reaguje na změny produkce tepla v těle během terapie. Amethyst BioMat termoterapie má schopnost zvýšit bazální tělesnou teplotu, zatímco elektrické dečky tuto schopnost nemají.
 • Elektrické zahřívací dečky produkují blízké infračervené záření s vlnovou délkou 2.5 μm a prohřejí jen v místě přímého doteku a pouze do hloubky maximálně 2 cm. Nereagují na změny teplot těla během použití, a tudíž může dojít k popálení. Toto je nebezpečné zejména pro osoby s různým rozsahem ochrnutí.
 • Amethyst BioMat používá 12 V zdroj stejnosměrného proudu k produkci infračerveného světla, které hloubkově prohřívá tělo, má nízkou spotřebu elektrické energie a negeneruje elektromagnetické pole.
 • Elektrické zahřívací dečky používají 220 V střídavého proudu a odporový drát k zahřátí povrchu těla. Generuje se tak silné elektromagnetické pole, které je pro nás velice nezdravé. Elektrické dečky mají vysokou spotřebu elektrické energie.
 • Amethyst BioMat navíc produkuje negativní ionizaci a obsahuje krystaly přírodního ametystu.

Jaký je rozdíl mezi BioMatem a infračervenou saunou?

Využití BioMat termoterapie představuje výhodu v rychlém a hlubokém prohřátí nejen svalové hmoty, ale i orgánů a to do hloubky až 15 cm. Na rozdíl od infračervené sauny nedochází však k tak velké tělesné zátěži. Během BioMat termoterapie se nezahřívá mozek, a proto ji lze použít častěji a déle. Z těchto důvodů je BioMat termoterapie vhodná pro široké spektrum uživatelů, včetně těch, kteří mají potřebu zlepšit tělesnou teplotu, metabolismus a krevní oběh, ale nemohou ze zdravotních důvodů používat saunu nebo horké koupele. Dlouhovlnné infračervené záření stimuluje látkovou výměnu (metabolismus, včetně produkce ATP a tepla) bez svalové kontrakce. To je nesmírně důležité pro dlouhodobě ležící a hendikepované osoby, pro které je sauna nedostupná.

Je možné regulovat teplotu nastavení BioMatu?

BioMat termoterapie má 3 základní tepelná pásma nastavení:
a)     na spaní s teplotami –       35°C až 40°C  (nejsou známé žádné kontraindikace)
b)     terapie a rehabilitace –    41°C až 60°C (nejsou známé žádné kontraindikace)
c)     saunové pásmo –     61°C až 70°C (zde jsou kontraindikace podobné jako pro používání sauny, nebo horkých koupelí, např. pro vysoký krevní tlak, diabetes, kardiostimulátory, těhotné nebo kojící ženy, většinu chronických onemocnění apod. Pro chronicky nemocné je doporučena                     konzultace s ošetřujícím lékařem před prvním použitím).

Kde se dá BioMat použít?

BioMat má všestranné použití:

 • domácí prostředí
 • zdravotnická zařízení
 • lázně
 • rehabilitační ústavy
 • Wellness a masáže
 • zařízení pro hendikepované
 • sportovní rehabilitace a regenerace
 • zařízení pro seniory
 • veterinární péče

Je BioMat termoterapie vhodná i pro domácí zvířata?

BioMat termoterapie je vhodná pro použití i ve veterinární medicíně, protože fyziologie zvířat je v podstatě stejná jako lidská a organismus zvířat reaguje na dlouhovlnné infračervené záření stejně jako lidský organismus.

Při kterém onemocnění je v současné době BioMat používán?

BioMat je po celém světě používán osobami s následujícími onemocněními:

Dětská mozková obrna, borelióza, diabetes, svalové spazma, revma, chronické bolesti zad, syndrom únavy, alergie, hypoglykemie, hypotermie, častá nachlazení, slabý imunitní systém, onkologické onemocnění, roztroušená skleróza, rekonvalescence po operačním zákroku nebo úrazu, podpora po operaci endoprotézy, podpora po amputaci, deprese, vnitřní stres, chronická nespavost, křečové žíly, hojení bércových vředů, hemoroidy, problémy zažívacího traktu, poruchy ledvin, dlouhodobě ležící osoby, osoby se sníženou schopností pohybu, hyperaktivita u dětí…