IN03 - ionizátor vzduchu

IN03 - ionizátor vzduchu

Objevil jsem pro Vás vysoce výkonný a plně funkční generátor záporných iontů. 

Sice ho na svých stránkách neprodávám (reklamace, technické dotazy apod.), ale i tak mi nedá, nepodělit se s Vámi o tento můj nejnovější "objev". 

Zakoupit můžete přímo u výrobce ZDE: MALAPA 

Ionizátor vzduchu je skvělou variantou pro k  obohacení vzduchu o záporné ionty. S certifikátem Státního zdravotního ústavu. Díky tomuto přístroji si vychutnáte čerstvý a čistý vzduch a to bez použití hlučných a zbytečně velkých zařízení.

Většina ionizátorů a čističek stahuje  prach na kovovou desku implementovanou v přístroji...ta se pak musí umývat, kontrolovat její stav. Tento ionizátor nic takového nemá, prachu se zbavíte běžným úklidem. Prach se usazuje hlavně kolem přístroje. Třeba na zemi, když ho máte přidělaný na stropě. Nebo kolem přístroje, když ho máte třeba na polici. Když odendáte pak krabičku, vidíte , že je prach usazený kolem ní. To se pak jen vysaje nebo otře.

Za předpokladu, že se dodrží doporučovaná vzdálenost přibližně 2 metry, je vhodný pro dlouhodobé a nepřetržité používání, vlastně ho lidé mají zapnutý nepřetržitě. Ta vzdálenost hlavně kvůli tomu, abych právě nevdechovali ty částice, které by se normálně usadily kolem přístroje. Krátká expozice (několik hodin) samozřejmě neuškodí. Ale pokud chceme, aby hodnoty byly co nejpodobnější zdravému vzduchu v přírodě, je pro nepřetržitou expozici vhodnější tato vzdálenost. Pokud chcete dosáhnout hodnot jako třeba v jeskyni, jak je vidět z tabulky níže, klidně si sedněte ke generátoru blíže :-) Pokud v místnosti nejste, můžete ho vypnout.

4 595 
(183.80 €)
Doprava zdarma!
Produkt je dočasně nedostupný.
new
4 595 out of stock
DOSTUPNOST:
NENÍ SKLADEM

Detailní popis produktu

IN03 - ionizátor vzduchu byl úspěšně odzkoušený Státním zdravotním ústavem a slouží k obohacení vzduchu zápornými ionty. Přístroj je vysoce výkonný generátor záporných iontů a pokryje i větší místnosti až do 150m³. Při pobytu v místnosti doporučujeme se zdržovat alespoň ve vzdálenosti 2,5 metru od ionizátoru. Na těle je umístěn hlavní vypínač. U ionizátoru IN03 nebyl detekován škodlivý ozón, záporné ionty vystřeluje do prostoru pomocí speciálních vysokonapěťových emitorů (štětečků) z uhlíkových vláken, které intenzivně ionizují vzduch. Vyráběné ionty (anionty) jsou bez barvy a bez zápachu (pozor, neplést si s ozonem).

Použití ionizátoru:
- v běžném životě jej můžete využít pro neutralizaci zápachů a obohacení vzduchu o záporné ionty v provozních místnostech, nemocnicích, doma a podobně
- všude tam, kde se využívají elektrické a elektronické přístroje, vznikají působením elektrostatických nábojů kladné ionty (kationty), tyto kationty způsobují zvýšenou nervozitu a únavu
- přístroj díky tvoření aniontů obohacuje vzduch a vyrovnává jimi poměr s kladnými ionty a zlepšuje dýchatelnost vzduchu
- vhodně zvolená ionizace snižuje v živočišné výrobě produkci NH3 (čpavku/amoniaku), NO2 (oxidu dusičitého), H2S (sirovodíku), CH4 (methanu), N2O (oxidu dusného), CO2 (oxidu uhličitého), prachových částic a dále vede k zlepšení stavu a snížení spotřeby léků u zvířat i u .....

Lidé kdysi žili v čisté přírodě s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.

Záporné ionty jsou elektricky záporně nabité částice vzduchu. Představují významný prvek v působení na lidské zdraví a délku života. Záporné ionty váží na škodlivé mikroorganismy a rozkládají je. Čím více záporných iontů, tím příznivější je prostředí pro lidi, zvířata a rostliny. Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů.

Vzdušné ionty jsou citlivé na šokový náraz elektrického proudu a atmosférické změny. Například při změnách tlaku, nebo teplotě, mohou ionty unikat z atomů. Zvyšuje se tak počet kladně nabitých iontů ve vzduchu. Několik hodin před bouřkou bývá nízký atmosférický tlak. Ten způsobuje nárůst hladiny kladných iontů až na úroveň přesahující 5.000 iontů na cm3. Naopak, během bouřky se zvyšuje hladina záporných iontů na několik tisíc na cm3, zatímco počet pozitivních iontů klesne pod 500 na cm3.

Detailní popis produktu

IN03 - ionizátor vzduchu byl úspěšně odzkoušený Státním zdravotním ústavem a slouží k obohacení vzduchu zápornými ionty. Přístroj je vysoce výkonný generátor záporných iontů a pokryje i větší místnosti až do 150m³. Při pobytu v místnosti doporučujeme se zdržovat alespoň ve vzdálenosti 2,5 metru od ionizátoru. Na těle je umístěn hlavní vypínač. U ionizátoru IN03 nebyl detekován škodlivý ozón, záporné ionty vystřeluje do prostoru pomocí speciálních vysokonapěťových emitorů (štětečků) z uhlíkových vláken, které intenzivně ionizují vzduch. Vyráběné ionty (anionty) jsou bez barvy a bez zápachu (pozor, neplést si s ozonem).

Použití ionizátoru:
- v běžném životě jej můžete využít pro neutralizaci zápachů a obohacení vzduchu o záporné ionty v provozních místnostech, nemocnicích, doma a podobně
- všude tam, kde se využívají elektrické a elektronické přístroje, vznikají působením elektrostatických nábojů kladné ionty (kationty), tyto kationty způsobují zvýšenou nervozitu a únavu
- přístroj díky tvoření aniontů obohacuje vzduch a vyrovnává jimi poměr s kladnými ionty a zlepšuje dýchatelnost vzduchu
- vhodně zvolená ionizace snižuje v živočišné výrobě produkci NH3 (čpavku/amoniaku), NO2 (oxidu dusičitého), H2S (sirovodíku), CH4 (methanu), N2O (oxidu dusného), CO2 (oxidu uhličitého), prachových částic a dále vede k zlepšení stavu a snížení spotřeby léků u zvířat

Naměřené koncentrace lehkých záporných iontu jednoho emitoru  ION03

 • Montáž ionizátoru:
  - nasazení a výměnu emitoru provádějte opatrně
  - ručně přístroj odpojte od sítě
  - štěteček z uhlíkových vláken je velice křehký
  - ionizátor vyrábí vysoké napětí i když s minimálním proudem
  - přístroj instalujte přímo do ventilačního rozvodu, nejlépe za filtr
  - zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo s jinými kapalinami
 • Údržba ionizátoru:
  - při údržbě vždy dodržujte bezpečností opatření a před manipulací s přístrojem ho vypněte a odpojte od sítě
  - emitor (štěteček) se časem může zašpinit, vyčistit jej lze vyluxováním či oškrábáním, případně výměnou za nový
  - ionizátor nepoužívejte v rozporu s tímto návodem
  - přístroj nevyžaduje kromě čištění štětečku žádnou údržbu
  - nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), protože mohou poškodit plochu
  - doporučené čištění je mechanické

K ionizátoru lze přikoupit NA100 - náhradní emitor pro IN03.


Technické parametry:
- napájení - 230V, 50 Hz
- spotřeba - do 2 W
- velikost místnosti - do 150 m³
- vypínač hlavní - s LED indikací (signalizuje připojení k elektrické síti)
- přívodní kabel s vidlicí - 3 metry
- pracovní teplota - od -20°C do 70°C
- pracovní vlhkost - 0% až 70% RH (nekondenzační)
- skladovací teplota - od 0°C do 45°C
- materiál emitoru (štětečku) - uhlíková vlákna
- velikost emitoru (štětečku) - průměr 12mm, délka 31mm
- velikost krabice - 170x120x85mm
- montáž na plochu či stěnu (držáky)
- váha - 900 g
- krabice - ABS
- ochranné krytí - IPXX
- RoHS

Video, které zviditelňuje ionizační záření v mlžné komoře. Toto speciální zařízení vyrobili žáci gymnázia Opatov.