ph proužky 100ks

ph proužky 100ks

Zajímavé poznatky k měření moči. Jak lze určit hodnotu pH?

Jednoduché určení můžete provést pomocí testovacích proužků na měření hodnoty pH, které ponoříte do tekutiny, jejíž pH chcete měřit. Proužek změní barvu v souladu s kyselou nebo zásaditou hodnotou pH měřené tekutiny. Pomocí speciálních testovacích proužků, které jsou u nás k dostání, můžete měřit jak kyselé hodnoty moči, tak i zásadité hodnoty koupelové vody.

                                                                                                                                    Návod na měření moči

380 
(15.20 €)
Produkt je dočasně nedostupný.
new Jentschura
380 out of stock
BALENÍ:
100 proužků
DOSTUPNOST:
NENÍ SKLADEM
VÝROBCE:
Jentschura

Měření pH moči

Testovací proužek na měření hodnoty pH krátce podržíte ve středním proudu moči. To znamená, že nejprve necháte odtéct malé množství moči. Proužek se zbarví v závislosti na hodnotě pH. Barvu okamžitě porovnáte s barevnou stupnicí na balení testovacích proužků. Zjistíte hodnotu pH podle největší shody a zanesete ji do protokolu měření moči. Z hodnot vyplyne osobní denní profil. Pro výsledek s dobrou vypovídací hodnotou byste měli do výsledku zahrnout 3–5 denních profilů prováděných po sobě.

„Zdravá křivka”

V organismu cirkulují permanentně kyseliny, jako jsou kyselina uhličitá, mléčná a močová z buněčného dýchání, z metabolismu a z rozpadu buněk. Proto je přirozené, když je ranní moč nejkyselejší  z celého dne, protože ledviny během noci vyfiltrovaly z krve mnoho kyselin.

Ale zhruba dvě hodiny po snídani by měla být hodnota pH moči vyšší než pH 6, neboť zásady vyloučené z jídla se dosta- nou do krve. Prof. Friedrich Sander hovoří o přílivu zásad a jejich následném odlivu, které ve své intenzitě a denní době závisí na třech hlavních jídlech dne.

Když začneme přijímat stravu, začnou vytvářet buňky žaludeční stěny v zesílené míře kyselinu chlorovodíkovou (HCl) a paralelně k tomu zásaditou sodu bikarbonu. Kyselina chlorovodíková se za účelem trá- vení jídla dostává do žaludku. Soda bikarbona přechází do krve a zajišťuje tam zdravý příliv zásad.

Intenzitu přílivu zásad lze posílit konzumací potravin s převahou vitálních a zása- ditých látek. Naproti tomu se snižuje stravou bohatou na kyseliny. Také díky tělesné a fyzické zátěži vznikají v organismu kyseliny, které oslabují příliv zásad.

Zdravá denní křivka by měla vykazovat kli- katý průběh, živou dynamiku, u které je příliv zásad dobře patrný. Neboť v tomto čase se může organismus pomocí zásad zbavit kyselin a znovu naplnit své zásadité zásobníky, např. v pokožce a ve vlasech, v zubech, kostech a kloubech.

Pokud je denní křivka velmi plochá a/nebo pokud se hodnoty v průběhu dne pohybují téměř výhradně v kyselé oblasti, pak jsou to typické známky překyselení, u kterého příliv zásad již nemůže rozvinout svůj ozdravný efekt.

Je důležité vědět

Ledviny jsou vylučovacím orgánem. Kyselá hodnota pH v moči proto nikdy paušálně neznamená, že je organismus překyselený, nýbrž v první řadě jen to, že došlo k vyloučení kyselin. Toto je třeba nejprve vyhodnotit pozitivně. Ledviny plní svoji funkci.

Obzvlášť ráno je kyselá moč fyziologická, tedy zdravá. Velmi kyselé, tedy nízké hodnoty pH v moči ovšem poukazují na to, že je v organismu mnoho kyselin, které nelze pufrovat, tedy neutralizovat. Neboť pomocí proužků na měření pH lze změřit pouze část volných kyselin, které se vylučují nevázané.

Takže při kyselých hodnotách pH v moči je také pufrovací kapacita snížena, neboť při dobré pufrovací kapacitě se větší část kyselin váže, tedy stává se pH neutrální, vyloučí se a neobjeví se na testovacím proužku pro měření pH. V tomto ohledu nám měření moči poskytuje zajímavé in- formace jak o množství aktivních kyselin, kterými mohou být natrvalo přetíženy ledviny, tak také o existující, případně snížené pufrovací kapacitě v hospodaření kyselin a zásad v těle.

Tipy pro podporu organismu

Pokud ráno po delší dobu vždy namě- říte velmi kyselé hodnoty moči, je třeba vycházet z toho, že v noci proudí orga- nismem velké množství kyselin a škod- livin. Dotyční lidé pak často spí velmi neklidně. Obzvlášť ráno se většinou pro- bouzí předčasně, zalití potem. Přede- vším krev musí za všech okolností zůstat v zásadité oblasti mezi hodnotami  pH 7,35 a 7,45, protože pouze v této ob- lasti může krev plnit své četné funkce, má schopnost cirkulovat a téci. Proto se systém hospodaření s kyselinami a zása- dami v těle pokouší odkyselit prostřed- nictvím pokožky, coby vylučovacího orgánu.

Pro snížení nočního zatížení kyselinami můžeme doporučit večeři bohatou na vitální a zásadité látky, např. s dušenou zeleninou nebo se zeleninovou polév- kou nebo jako večerní konzumaci jedné až dvou polévkových lžic WurzelKraftu. A dále to kombinujeme s cílenými zása- ditými kúrami odpoledne nebo večer, např. se zásaditými koupelemi nohou nebo celého těla, s nošením zásaditých punčoch, návleků a/nebo rukávů, a to i v průběhu noci.

                              

Koupel nohou se zásadito-minerální koupelovou solí MeineBase

Také při kyselých hodnotách moči přes den minimalizuje strava, bohatá na zásady, přísun a vznik kyselin, stejně jako zvyšuje pufrovací kapacitu. Zásaditá péče o tělo zbavuje v první fázi pokožku zatěžujících kyselin a po čase provádění této péče celý organismus a rovněž tím zvyšuje pufrovací kapacitu acidobazického metabolismu a zúčastněných orgánů. To uleví přede- vším mízní tekutině a ledvinám. Hodnota pH moči bude prostřednictvím tohoto odkyselení na delší dobu zásaditá.

Měření koupelové vody

Měření vody na koupel můžete provádět před a po koupeli pomocí testovacích proužků na měření hodnoty pH. Pokud připravíte koupel se 3 polévkovými lží- cemi soli MeineBase, vznikne v závislosti na  stupni  tvrdosti  vody  hodnota  pH 8–8,5.

Po hodinové koupeli klesne tato hod- nota většinou na pH 7,5. To znamená, že koupelová voda je nyní minimálně de- setkrát kyselejší než byla předtím. Tělo tyto kyseliny vyloučilo. Nyní již nemusí projít látkovou výměnou, tzn. že zásaditá očista těla chrání před demineralizací.

Kromě toho se vyloučené kyseliny již nemusí ukládat v organismu, takže zásaditá péče o tělo také chrání před struskami. Zásaditá péče o tělo je„pramenem mladosti“ – přírodní anti-aging.

Výrobce

AlcaMedica s.r.o. Střemchová 2473/4 106 00 Praha 1